News

Siikajoen valtuusto hyväksynyt 9.11.2017 Kangastuulen osayleiskaavan osa 1, joka käsittää 28 voimalaa.
Merikarvian kunnan Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 13.10.2017–13.11.2017 välisen ajan. Ehdotus on nähtävillä sähköisesti kunnan internet-sivujen kautta ja suoraan linkistä
Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 29.5.2017 (§ 215) asettaa Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Kangastuulen yleisötilaisuus, jossa käsitellään kaavaluonnosta, pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 18-20 Siikajoen kunnanvirastolla. Tervetuloa!  
Korvennevan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 9.3. – 10.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017
Kangastuulen kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 13.3. – 12.4.2017. http://www.siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli
Osayleiskaava-alue sijaitsee Merikarvian kunnan pohjoisosassa Riispyyntien eteläpuolella ja Vt 8:n länsipuolella, lähimmillään n. 7 km etäisyydellä kunnan keskustasta, n. 6 km meren rannasta sisämaahan. Alueen pinta-ala on noin 474 ha.
Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 7.1.-6.2.2015 välisen ajan Hyrynsalmen kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.hyrynsalmi.fi > ilmoitustaulu.
Kangastuulen ja sen kahden naapurihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmat ovat nähtävillä 16.2.-17.4.2015 Siikajoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Raahen kaupunginvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

Pages