Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen kaavaehdotus nähtävillä

Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 7.1.-6.2.2015 välisen ajan Hyrynsalmen kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.hyrynsalmi.fi > ilmoitustaulu.

Otsotuuli Oy suunnittelee enintään 8 tuulivoimalan rakentamista Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran alueelle noin 13 km luoteeseen Hyrynsalmen kirkonkylältä ja n. 2 km pohjoiseen Ukkohallan matkailukeskuksesta. Voimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 215 m. Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Osayleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena (MRL 77 a).

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta, PL5, 89401 Hyrynsalmi.

Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2015 keväällä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Atte Lohman 050-4120392, atte.lohman @ upm.com