Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme.

Käyttämällä Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palveluita. Tiettyjä sivustoja saattaa koskea myös lisäehdot.

Tämän palvelun sisällön omistavat Element Power Finland Developments Oy.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palvelun tekijänoikeus kuuluu Element Power Finland Developments Oy:lle.  Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palvelulla tarkoitetaan tässä kaikkia Internetistä käytettäviä palveluja, joiden omistaja on Element Power Finland Developments Oy. Palveluja ovat esimerkiksi WWW-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi WWW-sivuihin.

Element Power Finland Developments Oy WWW-palvelun sisällön tai sen osan jäljentäminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missään muodossa mukaan lukien seuraavat toimet rajoittumatta kuitenkaan näihin: julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä, palveluun tai sen osaan perustuvien johdannaistuotteiden luominen, muihin sivustoihin, elektronisiin tiedonhakujärjestelmiin tai julkaisuihin liittäminen on sallittu vain Element Power Finland Developments Oy:ltä etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Element Power Finland Developments Oy sallii kuitenkin tämän palvelun osien tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei jaettavaksi, edellyttäen aina, että Element Power Finland Developments Oy:n mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta ja että kopio tai tuloste sisältää kaikki tekijänoikeustiedot tai muut omistusoikeudelliset tiedot ja merkinnät tai tällaisiin tietoihin liittyvät vastuuvapauslausekkeet. Tässä palvelussa annettua tietoa ei saa muuttaa ilman Element Power Finland Developments Oy:n kirjallista lupaa. Joissakin yksittäisissä WWW-palvelujen dokumenteissa saattaa olla maininta erityisistä niitä koskevista lisäehdoista. Palvelun tietojen sellainen käyttö tai jakelu, joka näiden sääntöjen perusteella on sallittua mutta jonkun lainkäyttöalueen säädösten ja määräysten mukaan olisi laitonta tai aiheuttaisi velvoitteita, kuten rekisteröitymis- tai verovelvoitteita Element Power Finland Developments Oy:lle, on kiellettyä tällaisessa maassa tai tällaisella lainkäyttöalueella.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-PALVELUN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. PALVELUN TARKKUUDEN, SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI SISÄLLÖN SUHTEEN EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN: TAKUUT OMISTAJUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ OLETETUT TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. Element Power Finland Developments Oy EI TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA TAI SEN VÄLITTÄVÄLLÄ PALVELIMELLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palvelu saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Element Power Finland Developments Oy voi vapaasti tehdä tietoihin muutoksia tai lisäyksiä. Element Power Finland Developments Oy:llä on oikeus muuttaa palvelua tai estää siihen pääsy milloin tahansa.

Element Power Finland Developments Oy ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe, viive, virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Element Power Finland Developments Oy:lle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Element Power Finland Developments Oy ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat Element Power Finland Developments Oy:n WWW-palveluun linkitetyn kohteen kautta. Element Power Finland Developments Oy EI VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-sivujen tarkoituksena ei ole antaa ohjeita tai suosituksia eikä toimia päätösten tai toiminnan pohjana. Element Power Finland Developments Oy:n WWW-sivuston sisältöä ei pidä tulkita Element Power Finland Developments Oy:n pyynnöksi tai tarjoukseksi ostaa tai myydä palveluja, tuotteita, osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja tai sijoitusneuvojen tai -palvelun antamiseksi.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-sivut saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen omistamiin sivustoihin. Element Power Finland Developments Oy ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin siirrytään Element Power Finland Developments Oy:n sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. Element Power Finland Developments Oy ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-sivut saattavat sisältää käyttäjien hyväksi tarkoitettua kolmansien osapuolten omistamaa sisältöä. Element Power Finland Developments Oy ei voi valvoa tällaista sisältöä eikä vastaa kolmansien osapuolten omistamasta sisällöstä eikä edusta tällaista sisältöä. Element Power Finland Developments Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen omistamasta sisällöstä, jonka epäillään loukkaavan jonkun immateriaalioikeuksia.

Element Power Finland Developments Oy varaa oikeuden milloin vain ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä WWW-sivuja tai lopettaa sivut ilman ennakkovaroitusta. Element Power Finland Developments Oy ei ole missään vastuussa käyttäjälle WWW-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa Element Power Finland Developments Oy:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai WWW-palvelun välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Toimittamasi materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista, materiaali kuuluu sinulle ja/tai sinulla on oikeus toimittaa se Element Power Finland Developments Oy:lle.  Element Power Finland Developments Oy:llä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto. Olet vastuussa toimittamasi materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Olet korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää Element Power Finland Developments Oy:lle vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta. Sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Element Power Finland Developments Oy:tä kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen. Element Power Finland Developments Oy:llä on oikeus julkaista, ottaa toimittamasi aineisto kokonaan tai osittain tuotteisiinsa ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta. Sitoudut parhaan kykysi mukaan poistamaan materiaalista virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen toimittamista. Element Power Finland Developments Oy varaa oikeuden siirtää tai poistaa Element Power Finland Developments Oy:lle toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

Element Power Finland Developments Oy:n WWW-sivuston käyttäjiä kielletään käyttämästä sivustoa ja sen sisältöä laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, arkaluonteisen, pornografisen tai häpäisevän viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon tai siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin johtavan viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.