Kangastuulen YVA käynnistyi

Kangastuulen tuulivoimaprojektissa on suunnitteilla rakentaa maksimissaan 60 tuulivoimalan tuulipuisto Siikajoen kunnan länsiosaan, Revonlahden kylän länsipuolelle. Syksyn 2014 aikana Kangastuulen hankkeessa on valmisteltu ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Ympäristövaikutusten arviointiin on perustettu seurantaryhmä, jonka tarkoitus on varmistaa, että alueella toimivat sidosryhmät pääsevät keskustelemaan hankkeesta ja sen vaikutuksista suoraan hankekehittäjän ja YVA-konsultin kanssa. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Siikajoen kunnantalolla 27.10.2014. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn etenemistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjaa ympäristövaikutusten arviointiprosessia. Tavoitteena on asettaa hankkeen YVA-ohjelma nähtäville marraskuussa 2014.