KORVENNEVAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Merikarvian kunnan Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 13.10.2017–13.11.2017 välisen ajan.

Ehdotus on nähtävillä sähköisesti kunnan internet-sivujen kautta ja suoraan linkistä

www.skjkl.fi/Merikarvia/Korvenneva/Ehdotus_2017/ 

sekä Merikarvian kunnanvirastossa (Kauppatie 40) ja kirjastossa (Koulutie 3) niiden aukioloaikoina.