Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Osayleiskaavaehdotus liiteaineistoineen pidetään kuulemistarkoituksessa nähtävänä 15.12.2014 – 31.1.2015 Merikarvian kunnanvirastossa, Kauppatie 40 sekä kunnan internetsivuilla www.merikarvia.fi.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Merikarvian kunnan pohjoisosassa Riispyyntien eteläpuolella ja Vt 8:n länsipuolella, lähimmillään n. 7 km etäisyydellä kunnan keskustasta, n. 6 km meren rannasta sisämaahan. Alueen pinta-ala on noin 780 ha. Vireillä olevan hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle kymmenen tuulivoimalaitosta, yksikköteholtaan 2,4 - 4,0 MW, käsittävä tuulivoimapuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 m. Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Osayleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena (MRL 77 a).

Osayleiskaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2015 keväällä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Sirpa Korhonen 040-661375 sirpa.korhonen@upm.com