Otsotuulen Julkuvaaran tuulivoimahanke etenee

Otsotuuli Oy kehittää tuulivoimapuistohanketta Julkuvaaran alueella, joka sijaitsee noin 20 km Lieksan kaupungin keskustasta etelään.

Osayleiskaavan laadinta Julkuvaaran alueelle on aloitettu 2013 UPM-Kymmene Oyj:n hakemuksesta.

UPM-Kymmene Oyj on perustanut Element Power-yhtiön kanssa Otsotuuli Oy:n, joka on tuulivoimaprojektien kehitykseen keskittyvä ja molempien puoliksi omistama yhteisyritys. Julkuvaaran hankkeen lisäksi Otsotuuli Oy kehittää seitsemää tuulivoimahanketta Länsi-Suomessa ja Kainuussa.

Julkuvaaran eteläpuolella sijaitsevalle hankealueelle suunnitellaan rakennettavan enintään 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi enintään 17 – 25 MW. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 55 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaisi yli 3 000 sähkölämmitteisen asunnon vuosikulutusta.

Yleiskaavan alue on siirtynyt hiukan kaakkoon alkuperäisestä suunnitelmasta ja se sijoittuu UPM:n, Metsähallituksen sekä yksityisen maanomistajan omistamalle alueelle. Hankealue sijoittuu ympäristöministeriön vahvistaman Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaava 3:n tuulivoima-alueelle.

Lieksan kaupunki on asettanut nähtäville osayleiskaavan tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Hankkeen ympäristöselvityksiä täydennetään paraikaa kaavaluonnoksen valmistelun pohjaksi ja niistä järjestetään yleisötilaisuus syksyllä 2014.

Julkuvaaran alueella on käynnistetty tuulimittaukset lokakuussa 2013 ja niitä jatketaan toistaiseksi. Otsotuulen tavoitteena on saada rakennusluvat tuulipuistolle vuoden 2015 aikana.

Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia noin 450 megawatin verran.

Lisätietoja antaa

Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, Otsotuuli Oy, puh. 040661 3750