Ylen uutinen tuulivoimahankkeiden luontoselvityksistä

Otsotuulenkin hankkeissa luontoselvityksiä tehnyt Pekka Helo kertoo työstään Yle Kainuun nettisivuilla. Uutisen pääsee lukemaan tämän linkin kautta.

Pekka Helo kertoo, että muun muassa uhanalaisten eläinten ja kasvien esiintyminen alueella selvitetään osana tuulivoimahankkeiden suunnittelua.

– Muun muassa liito-oravilla on vaikutuksensa siihen mihin ja miten tuulivoimaloita rakennetaan.

Sekä voimalat että luonto yleensä mahtuvat Pekka Helon mukaan samoille seuduille.

Uutisessa mainittu hiilikääpäesiintymä on Teerivaaran alueella. Aiheesta voi lukea lisää Teerivaaran hankesivulla olevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.