Granskog

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Korsnäsin kunnan alueella sijaitsevalle Granskogin alueelle. Hankealue sijoittuu noin 8 km Korsnäsin kuntakeskuksesta koilliseen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
15.0 MW
Turbiinien määrä: 
5

Tuulipuisto käsittäisi enintään 5 yksikköteholtaan 2 - 4 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä. Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat. Hankkeen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan useampaa eri vaihtoehtoa.