Julkuvaara

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Lieksan kunnan alueella sijaitsevalle Julkuvaaran alueelle. Hankealue sijoittuu noin 20 km Lieksan kuntakeskuksesta etelään

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
21.0 MW
Turbiinien määrä: 
7

Tuulipuisto käsittäisi enintään 7 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä.

Alustavan suunnitelman mukaan liittyminen Fingrid sähköverkkoon tapahtuu tuulivoimapuiston alueella, eikä uuden ilmajohtolinjan rakentamista tarvita.