Kangastuuli

Kangastuuli Oy suunnittelee Kangastuulen tuulipuiston rakentamista Siikajoelle.

Hankealue sijaitsee noin neljä kilometriä Revonlahden kylästä länteen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
135.0 MW
Turbiinien määrä: 
max. 33

Kangastuulen tuulipuisto käsittää korkeintaan 33 yksikköteholtaan 3-5 MW tuulivoimalaa kokonaiskorkeuden ollessa enintään 230 m.

Sähkönsiirto tapahtuisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan rakentamalla uusi 110 kV linja hankealueelta Fingridin Siikajoen sähköasemalle. Kangastuulen hankkeen sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapeleilla.

Ympäristövaikutusten arviointi-menettely on päätynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 9.5.2016 myöntämään lausuntoon. Arvioinnin yhteydessä on selvitetty lisäksi mahdollisia yhteisvaikutuksia alueen muiden rakennettujen tai suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kanssa.

YVA-menettelyn aineistot ja ELY-keskuksen lausunto löytyvät linkistä

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kangastuulen_tuulivoimahanke_Siikajoki

Kangastuulen hankkeen kaavoitus on aloitettu uudellen vuoden 2017 alussa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 2.3.-12.4.2017

Kaavaluonnos julkisesti nähtävillä 13.3.-12.4.2017

Kaavaehdotus nähtävillä 12.6. – 4.8.2017

Kaavoitusta voi seurata Siikajoen kunnan sivuilta

http://siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli