Korvenneva

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Merikarvian kunnan alueella sijaitsevalle Korvennevan alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu noin 10 kilometriä Merikarvian kuntakeskuksesta koilliseen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
18.0 MW
Turbiinien määrä: 
6

Tuulipuisto käsittäisi 6 yksikköteholtaan 2 -5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä. Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat.

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 14.9.2015, mutta Turun hallinto-oikeus kumosi hyväksymispäätöksen 28.12.2016. 

Kaavoitus on aloitettu uudelleen vuoden 2017 alussa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 9.3. – 10.4.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017