Lumivaara

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Lumivaaran alueelle Hyrynsalmelle Kainuuseen. Suunniteltu hankealue sijaitsee Lumivaaralla noin 11 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
24.0 MW
Turbiinien määrä: 
8

Tuulipuisto käsittää 8 yksikköteholtaan 2-5 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150 metriä.

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM-Kymmene Oy.

Sähkönsiirto tapahtuisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan liittymällä 110 kV ilmajohdolla kantaverkkoon Fingridin omistaman Seitenoikean sähköaseman kautta.

Lumivaaran hankkeen kaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2015.