Mikonkeidas

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan alueella sijaitsevalle Mikonkeitaan alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin eteläosaan, muutama kilometri valtatie 8 itäpuolella.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
75.0 MW
Turbiinien määrä: 
25

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan enintään 25 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä. 

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat.

Hankkeen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tutkitaan eri vaihtoehtoja.

Mikonkeitaan hankkeen kaavaehdotukset ovat olleet nähtävillä Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnissa syksyllä 2015.