Navettakangas

Kangastuuli Oy:n Navettakankaan kahdensan voimalan tuulipuisto on luvitettu. Hankealue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Revonlahden kylästä länteen.

Projektin vaihe: 
Hankekehitys
Kokonaisteho: 
24.0 MW
Turbiinien määrä: 
8

Navettakankaan tuulipuisto koostuu kahdeksasta korkeintaan 200 m korkeasta tuulivoimalasta. Hankealue on pääosin peltoa ja metsää. 

Suunnitelman mukaan liittyminen Fingrid Oyj:n 110 kV johtoon tapahtuu tuulivoimapuiston alueella.

Navettakankaan osayleiskaava, ympäristö- ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset.