Uutiset

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 29.5.2017 (§ 215) asettaa Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Kangastuulen yleisötilaisuus, jossa käsitellään kaavaluonnosta, pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 18-20 Siikajoen kunnanvirastolla. Tervetuloa!  
Korvennevan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 9.3. – 10.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017
Kangastuulen kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 13.3. – 12.4.2017. http://www.siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli
Osayleiskaava-alue sijaitsee Merikarvian kunnan pohjoisosassa Riispyyntien eteläpuolella ja Vt 8:n länsipuolella, lähimmillään n. 7 km etäisyydellä kunnan keskustasta, n. 6 km meren rannasta sisämaahan. Alueen pinta-ala on noin 474 ha.
Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 7.1.-6.2.2015 välisen ajan Hyrynsalmen kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.hyrynsalmi.fi > ilmoitustaulu.
Kangastuulen ja sen kahden naapurihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmat ovat nähtävillä 16.2.-17.4.2015 Siikajoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Raahen kaupunginvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.
Otsotuulenkin hankkeissa luontoselvityksiä tehnyt Pekka Helo kertoo työstään Yle Kainuun nettisivuilla. Uutisen pääsee lukemaan tämän linkin kautta.
Otsotuulenkin hankkeissa luontoselvityksiä tehnyt Pekka Helo kertoo työstään Yle Kainuun nettisivuilla. Uutisen pääsee lukemaan tämän linkin kautta.

Pages