Uutiset

Iso Tuomivaaran hankkeen osayleiskaavaa sekä Lumivaaran hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 4.12.2013 Hyrynsalmen kunnantalolla (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi) klo 18.00 alkaen.
Otsotuuli Oy kehittää Hyrynsalmen kunnan alueella sijaitsevia Iso Tuomivaaran ja Lumivaaran alueita tuulivoimatuotantoon sopivaksi. Otsotuuli Oy on UPM-Kymmene Oyj:n ja Element Powerin omistama yhteisyritys.

Pages