Yhtiömme liiketoiminta kattaa hankkeiden koko elinkaaren esiselvityksistä sähköntuotantoon:

  • Tuulivoimantuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen
  • Maanhankinta
  • Ympäristövaikutusten arviointi, kaavoitus ja luvitus
  • Tuulimittaukset ja –arviot
  • Tekninen suunnittelu
  • Sähköverkkoon liittyminen
  • Projektirahoitus
  • Rakentaminen
  • Käyttö ja huolto

Tuulivoimaan liittyvän asiantuntemuksen lisäksi hankekehityksessä tarvitaan toimivaa yhteistyötä kuntien, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Meille on tärkeää tuntea hankealueemme hyvin. Teemme myös yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme riittävän paikallistuntemuksen hankkeissamme.