Toisin kuin usein luullaan, myös Suomessa on hyvät edellytykset tuulivoiman tuotannolle. Etenkin rannikkoalueilla ja Lapin tuntureilla on tuulista. Lisäksi tuulisuuden vaihtelu sopii hyvin yhteen sähkönkulutuksen vaihtelun kanssa: talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin kesällä, ja päivällä tuulee enemmän kuin yöllä.

Tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energian turbiinien avulla sähköksi. Tuulivoimaloiden napakorkeus on nykyään jopa yli 140 metriä, sillä tuulen nopeus kasvaa sitä mukaa, mitä korkeammalle noustaan.

Hyvin pieni osa Suomessa kulutettavasta sähköstä tuotetaan nykyään tuulivoimalla. Tähän on odotettavissa muutos, sillä ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii fossiilisten energialähteiden käytön merkittävää vähentämistä. Tuulivoima on päästöttömänä ja uusiutuvana energialähteenä yhä tärkeämmässä roolissa Suomenkin energiantuotantopaletissa.

Kuten kaikella ihmistoiminnalla, myös tuulivoimatuotannolla voi olla negatiivisiakin ympäristövaikutuksia. Huolellisella suunnittelulla ja vaikutusten arvioinnilla nämä vaikutukset voidaan kuitenkin minimoida. Element Powerin toiminnassa korostuu vastuullisuus ja toimiva yhteistyö paikallisten kumppaneiden kanssa. Meille on tärkeää, että puhtaan energian lisäksi tuulivoimaloiden lähialueiden asukkaat hyötyvät myös mm. maanvuokra- ja kiinteistöverotuloista sekä työpaikoista, joita tuulivoiman rakentaminen ja tuotanto luovat.

Lisätietoa tuulivoimasta on saatavilla näiltä nettisivuilta: